The Information Academy is het opleidingsinstituut van DO Consultancy.

Het doel van The Information Academy is ” Vergroten en verspreiden van kennis op het vakgebied van Records Management, door middel van het geven van cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, het organiseren van seminars en het verstrekken van adviezen. ”

We streven er als bedrijf naar op een professionele, ongedwongen en open manier met cursisten, organisaties en andere belanghebbenden om te gaan, waarbij ieders mening en kennis gerespecteerd wordt.