Het bewaren en vernietigen van (digtale) documenten is en blijft een belangrijk en actueel onderwerp. Tijdens deze eendaagse cursus krijgt u handvatten aangeboden hoe hiermee om te gaan. Docent van deze cursus is Dominique Hermans, mede-auteur en samensteller van de NVBA-publicatie “Selectiecriteria voor bewaartermijnen”.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– records management
– de waardebepaling van documenten
– verschillende soorten bewaartermijnen
– geldende wet- en regelgeving, zoals o.a. de Archiefwet en Woo 
– normen en standaarden (NEN-ISO 15489, NEN-ISO 16175, MoReq2, DoD 5015.02-STAD)
– conversie van digitale bestanden
– digitale duurzaamheid
– bewaarcondities
– werken met selectielijsten, selectiebeleid en capstone-methode
– vernietigingsprotocollen
– bewaren van specifieke documentgroepen (e-mails, contracten,
personeelsgegevens, e.d.)

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 16.00 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 545,00 (excl. 21% BTW)

Data en locaties:
Woerden:     14 september 2023

 

 

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling

Aanvullende voorwaarden:
1. Indien de cursist tussentijds de opleiding onderbreekt en/of beëindigd, vindt geen restitutie van de deelnamekosten plaats.
2. The Information Academy werkt niet meer met papieren hand-outs tijdens de lessen, u ontvangt de digitale versie van de hand-outs in PDF-formaat na afloop via de e-mail.