De wijze waarop mensen informatie tot zich nemen groeit exponentieel. Informatie delen en tot ons nemen via louter papieren bronnen al sinds lange tijd voorbij. Het merendeel van informatie wordt via websites and apps gedeeld voor en geabsorbeerd door het publiek.

De manier waarop informatie digitaal toegankelijk wordt gesteld is dan ook crucialer is dan ooit. Om die reden is de toegankelijkheid van digitale informatie van zo’n enorm belang dat onlangs het besluit “Digitale toegankelijkheid” is ingegaan. Dit besluit, in Nederland ook wel bekend onder de naam DigiToegankelijk, is gebaseerd op de Europese Norm 301 549.

De Digitale toegankelijkheid is verplicht voor de (semi-)overheid. Vanaf 23 september 2019 moet informatie op nieuwe websites en apps toegankelijk zijn voor ieder mens in deze maatschappij, d.w.z. ook voor mensen met een visuele, auditieve, motorische en/of cognitieve beperking. In 2020 gaat dit ook gelden voor alle reeds bestaande websites en apps.

Indien websites en apps op de juiste wijze gebouwd en ingedeeld zijn, kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking…en dat is uiteindelijk hét doel !

Tijdens deze tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen en vragen aan bod:
– verandering van informatievergaring door burgers en medewerkers
– verandering in wijze van het aanbieden van informatie door organisaties
– wat is de beste vorm om te publiceren ?
– Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid
– aan welke wensen en eisen dient een website/app te voldoen n.a.v. het
Besluit DigiToegankelijkheid
– wat als de huidige website niet (op tijd) voldoet aan het Besluit
– geldt het Besluit ook voor niet-overheden, oftewel het bedrijfsleven en
andere organisaties
– drempelvrij communiceren met je publiek
– WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen
– de noodzaak van een Toegankelijkheidsverklaring

Ook gaan we kijken en aan de slag met een stappenplan voor de (inventarisatie en verbetering van) de toegankelijkheid van websites en/of apps.

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers, communicatiemedewerkers, webdesigners.

Tijdsduur, 2 lesdagen:
Aanvang : 10.00 uur
Einde     : 16.00 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 975,00 (excl. 21% BTW)

Data en locaties:
– 15 november en 16 december 2022 (Online via MS Teams)

Deze opleiding kan ook in-company gegeven worden.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.Inschrijfformulier

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling