Een nieuwe privacy- en data-protectie wet voor héél Europa, de General Data Protection Regulation (GDPR), dat is wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons vanaf 25 mei 2018 heeft gebracht. Vanaf die datum dient ook uw organisatie te voldoen aan deze strenge nieuwe wet.  Wat is er nu allemaal veranderd ?
In deze 1-daagse cursus gaan we hier uitgebreid op in.

Veel activiteiten die voorheen niet onder de privacy-wetgeving vielen, vallen vanaf 25 mei 2018 wél onder de AVG. Niet alleen bestanden en databases met namen en adresgegevens vallen dan onder de privacy-wet, maar ook IP-adressen en cookies bijvoorbeeld. Elke organisatie dient dan ook rekening te houden met de grote verandering.

Sinds januari 2016 is het reeds verplicht om data-lekken te melden, maar met de invoering van de AVG in mei 2018 moet u ook intern documenteren welke data-lekken er zijn geweest. Hoe klein deze ook geweest mogen zijn. Tijdens deze cursus wordt uitgelegd wat er geregistreerd moet worden, wat daarin gaat veranderen en hoe dat te doen. Oftewel hoe de organisatie zich dient voor te bereiden op de invoering van AVG.

Hoewel de Privacy Impact Assessment (PIA) geen nieuwe instrument is, is het wel nieuw opgenomen in de AVG. Dit instrument om privacy-risico’s in kaart te brengen komt ook aan bod gedurende deze lesdag. Tevens bespreken we de wijze waarop de risico’s weggenomen kunnen worden.

Organisaties die meer dan 250 medewerkers hebben dienen ook een Register van Verwerkingen van Persoonsgegevens bij te houden mede in het kader van de de AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt strenge nieuwe eisen over privacy, beveiliging, data-lekken, data protection, hacks, compliance en aansprakelijkheid met zich mee. Zorg dat uw organisatie alles op orde heeft voordat de invoering van deze nieuwe wet plaatsvindt ! De boetes zijn hoog !

Tijdens deze eendaagse cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
– wat gaat er veranderen met de invoering van de nieuwe wet t.o.v. de oude wetgeving
– Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
– Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
– Wet beschermingspersoonsgevens (Wbp)
– wat is het Register van Verwerkingen van Persoonsgegevens, wanneer is het verplicht en waaruit bestaat deze
– Europese Data Protection Richtlijn (GDPR)
– (geautomatiseerde) gegevensverwerking
– recht op corrigeren en verwijderen van gegevens: ‘Right to be Forgotten / Data Erasure’
– overdracht van persoonsgegevens buiten de EU
– handhaving en boetes
– de invoering van ‘Privacy by design’ en ‘Privacy by default’
– de ‘must’ van een adequate informatiebeveiliging
– hoe om te gaan met (externe) verzoeken om inzake in dossiers en aanpassingen hierin
– hoe om te gaan de persoonlijke informatie die opslagen wordt door online diensten

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers, (information) security officers, juristen, privacy officers, P&O medewerkers

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 16.30 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 525,00 (excl. 21% BTW)

Data en locaties:
n.t.b.

 

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling