Metadata, letterlijk “data over data”, omvat het concept van aanvullende informatie over een digitaal document, met het doel om het zoekproces te versnellen en de interpretatie te vergemakkelijken. Metadata bevat bijvoorbeeld informatie over: de datum van aanmaak van het document, de auteur en zijn organisatie, het doel en de context van het document, het gebruik van het document, de wijze van opslag en waar het document is opgeslagen, en vaak ook nog de geplande datum van vernietiging van het document.

Zeker gezien de snelle toename van de hoeveelheid informatie in digitale archieven, is metadata een onmisbaar hulpmiddel bij het lokaliseren van de gewenste digitale informatie: het “zoeken en vinden”.

Metadata vormt bovendien een prima middel voor een organisatie om in kaart te brengen: welke informatie “in huis” is, in welke vorm, waar die zich bevindt, wie ervoor verantwoordelijk is, etc.

Het is wel belangrijk dat metadata in nauwe samenhang met het bijbehorende document wordt opgeborgen, en verder dat binnen de organisatie de metadata regelmatig wordt bijgewerkt, zodat ze de werkelijke, actuele situatie van het document archief weergeeft. Het bijwerken kan handmatig, deels handmatig of automatisch gebeuren; voor dit laatste komt steeds meer “intelligente” software beschikbaar.

Zonder goed bijgewerkte metadata is het lastig, bijna onmogelijk, om informatie in een digitaal archief te lokaliseren, waardoor deze informatie onvindbaar wordt en daarmee voor de organisatie en de gebruiker verloren gaat.

De cursus zal ingaan op het concept metadata, onder meer via een aantal voorbeelden. Verder zal ook ruim aandacht zijn voor:
– Dublin Core
– MDTO (de opvolger van de TMLO)
– mapping
– TMR
– andere standaarden zoals ISO 11179, ISO 19115 en Moreq.

De deelnemers krijgen via deze cursus een solide basis om bij hun eigen organisatie een nieuw metadata systeem op te zetten, dan wel een bestaand metadata systeem te actualiseren.

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 16.00 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 545,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties:
n.t.b.