De overheid deelt grote hoeveelheden informatie met de burger via websites. Deze informatie dient te allen tijde toegankelijk te zijn en blijven, zowel de huidige als reeds oudere informatie. Uit onderzoek van de Erfgoedinspectie is gebleken dat de overheid hun websites onjuist en/of onvoldoende archiveert. Dit levert informatieverlies en daardoor mogelijk (juridische) risico’s op.

Vanuit dit onderzoek is er de (concept)  “Richtlijn archiveren overheidswebsites voor publiekscommunicatie” opgesteld die als doel heeft “…dat overheidsorganisaties de kennis hebben om websites te archiveren en deze kennis toepassen. Daardoor blijft de inhoud van overheidswebsites toegankelijk voor iedereen die daar belang bij heeft. En kunnen overheidsorganisaties zich houden aan de Archiefwet.”.

In deze eendaagse cursus gaan we in op wat de richtlijn website-archivering inhoudt en hoe deze te gebruiken binnen uw organisatie.

Deze cursus is niet alleen interessant voor overheidsmedewerkers, maar ook voor medewerkers van andere organisaties die met webarchivering te maken hebben. Veel organisaties, o.a. multinationals, het mkb, woonbouwverenigingen, ziekenhuizen, e.d., maken gebruik van de bestaande kennis en kunde die er binnen de overheid is, om hun eigen informatievoorziening op te bouwen, te verbeteren en te professionaliseren.

Tijdens deze 1-daagse cursus komen o.a. de volgende onderwerpen en vragen aan bod:
– Wat is website-archivering
– Wat is het doel, de doelgroep en de scope van de regeling
– Waarom is webarchivering noodzakelijk
– Welke factoren spelen mee bij webarchivering en wat is de impact daarvan
– Wettelijke kaders en eisen rondom webarchivering
– Stappenplan bij webarchivering
– Wat is harvesten en hoe dit aan te pakken
– Welk bestandsformaat dient er gebruikt te worden, mede met het oog op duurzaamheid en toegankelijkheid
– Aan welke eisen dient het webarchiefbestand te voldoen
– Welke (verplichte) metadata dient er te worden opgenomen in het webarchiefbestand
– Hoe zit het met de beveiliging en kwaliteitscontrole
– Bewaring en overbrenging van webarchiefbestanden

Ook belangrijk is de rol en inzet van de informatiespecialist / DIV-er / archivaris tijdens het webarchiveringstraject. Maar wat is die rol nu eigenlijk en hoe profileert u zich als deskundige op dit gebied.

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, onderzoekers, website-bouwers, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, IT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 16.00 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 545,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties:
n.t.b.