In het buitenland worden reeds verzekeringen aangeboden die de verzekerde bescherming biedt tegen uitingen via sociale media, hacken van accounts en ID-diefstal. Dit lijkt overdreven, maar in de achterliggende periode is er regelmatig in Nederland melding gemaakt van onenigheden die ontstaan zijn door het gebruik van sociale media als Twitter en Facebook. Binnen overheidsinstellingen en bedrijven wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media.

Veel organisaties weten niet hoe met sociale media en het archiveren van websites om te gaan. Het opstellen van een beleid hieromtrent wordt al snel uit de weg gegaan. Toch is het van essentieel belang dat ook voor deze communicatie-uitingen een gebruiks- en archiveringsbeleid wordt opgesteld.

Voor het archiveren van websites zijn er vele mogelijkheden, maar wat zijn nu de voor- en nadelen van de verschillende methoden. Is een webcrawler-methode voldoende, of creëert men liever een PDF-versie van de (volledige) site. Tijdens het archiveren van een website is het van groot belang dat de aanwezig (hyper)links in de websites actief blijven. Om dit te controleren zijn linkcheckers van groot belang

Tijdens de eendaagse workshop krijgt u handvatten aangereikt hoe om te gaan met sociale media en websites met het oog op archivering.

U krijgt tijdens de training antwoorden op vragen als:
– Welke sociale media zijn er ?
– Wat is het belang van het archiveren van sociale media en websites ?
– Wie is er nu eigenaar van de berichten / auteursrecht ?
– Is het wel toegestaan om te communiceren via deze kanalen ?
– Vallen websites onder de Archiefwet ?
– Hoe wordt er omgesprongen met YouTube-fimpjes ?

Onderwerpen die verder behandeld worden zijn o.a.:
– archiverings(on)mogelijkheden van websites
– opstellen van richtlijnen gebruik sociale media
– webcrawling
– snapshot-methode
– archiveren van websites met flash-objecten
– downloaden van streaming video, o.a. YouTube

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, webredacteurs, content managers, communicatiemedewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde     : 16.30 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 545,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties:
15 oktober 2020             Woerden,  Plein 7 (circa 10 minuten lopen vanaf NS-station)

 

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling

Aanvullende voorwaarden:
1. Indien de cursist tussentijds de opleiding onderbreekt en/of beëindigd, vindt geen restitutie van de deelnamekosten plaats.
2. The Information Academy werkt niet meer met papieren hand-outs tijdens de lessen, u ontvangt de digitale versie in PDF-formaat na afloop via de e-mail.