Veel organisaties weten niet hoe met sociale media, social messaging (o.a. Whatsapp) en het archiveren van websites om te gaan. Het opstellen van een beleid hieromtrent wordt al snel uit de weg gegaan. Toch is het van essentieel belang en vanuit de wet van belang dat ook voor deze communicatie-uitingen een gebruiks- en archiveringsbeleid wordt opgesteld en worden gearchiveerd.

Er zijn vele mogelijkheden voor het archiveren van deze communicatiemiddelen, maar wat zijn nu de voor- en nadelen van de verschillende methoden. Is een webcrawler-methode voldoende, of creëert men liever een PDF-versie van de (volledige) site. Gaat een organisatie zelf de archiefstrategie bepalen en activeren, of wordt het uitbesteed. 

Tijdens de eendaagse workshop krijgt u handvatten aangereikt hoe om te gaan met sociale media, social messaging en websites met het oog op beleidsvorming en archivering.

U krijgt tijdens de training antwoorden op vragen als:
– Welke sociale media en social messaging tools zijn er ?
– Wat is het belang van het archiveren van sociale media, social messaging
  en websites ?
– Wie is er nu eigenaar van de berichten / auteursrecht ?
– Is het wel toegestaan om te communiceren via deze kanalen ?
– Vallen websites onder de Archiefwet ?
– Welke normen, regelingen en wetgeving zijn er op dit vlak
– Hoe wordt er omgesprongen met YouTube-fimpjes ?

Onderwerpen die verder behandeld worden zijn o.a.:
– archiverings(on)mogelijkheden van websites
– opstellen van richtlijnen gebruik sociale media
– webcrawling
– snapshot-methode- archiveren van websites met flash-objecten
– downloaden van streaming video, o.a. YouTube
– capstone methode

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, webredacteurs, content managers, communicatiemedewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde     : 16.00 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 545,00 (excl. 21% BTW)

Data en locaties:
n.t.b.

 

 

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling

Aanvullende voorwaarden:
1. Indien de cursist tussentijds de opleiding onderbreekt en/of beëindigd, vindt geen restitutie van de deelnamekosten plaats.
2. The Information Academy werkt niet meer met papieren hand-outs tijdens de lessen, u ontvangt de digitale versie in PDF-formaat na afloop via de e-mail.