De huidige Archiefwet uit 1995 die met name gericht is op papier, is verouderd en is onvoldoende van toepassing op de hedendaagse hoeveelheid digitale informatie. De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede toegankelijke en geordende wijze dient te bewaren die van belang is voor publieke verantwoording, rechtswegen, cultuur-historisch perspectief en voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf.

Ondanks dat de Consultatieronde voor de Archiefwet 2021, zoals die momenteel genoemd wordt, in 2020 heeft plaatsgevonden zijn er nog onduidelijkheden en discussiepunten op enkele punten, is het wel reeds verstandig om zich te oriënteren op de (mogelijke) veranderingen en aanvullingen in deze wet.

Door de in de concept-wet genoemde wijzigingen en aanvullingen door te voeren in de voorgenomen Archiefwet kan deze worden ingezet voor de digitale ontwikkelingen en kan voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard worden én blijven.

Wat er naar aanleiding van de consultatieronde nog zal veranderen is nog even een vraag. De nieuwe Archiefwet, waarvan men hoopt dat deze in 2021 van kracht zal zijn, bevat inmiddels reeds vele wijzigingen en aanvullingen t.o.v. de bestaande wet. Gedurende deze 1-daagse cursus worden deze naast elkaar gezet en besproken.

Gedurende deze lesdag krijgt u o.a. informatie over én antwoorden op onderstaande vragen:
– de (grootste) veranderingen in de nieuwe Archiefwet t.o.v. de oude wet
– wat zijn de gevolgen van de nieuwe Archiefwet voor de archiefvormers én de gebruikers van archieven
– hoe kan de nieuwe Archiefwet nu daadwerkelijk geïmplementeerd worden
– hoe is de verhouding tussen de nieuwe Archiefwet en de Wet open overheid (Woo) en visa versa
– hoe gaat de nieuwe Archiefwet om met digitale duurzaamheid en ‘archiving by design’
– de relatie tussen de AVG en de nieuwe Archiefwet
– de Selectielijst en de nieuwe Archiefwet

Doelgroepen: 
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 16.30 uur

Studiebelasting:
De contacturen, 6 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten: 
€ 545,00 (excl. 21% BTW)

Data en locaties:
– 4 juni 2021 – Online MS Teams cursusdag

Deze opleiding kan ook in-company gegeven worden.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

— Door de Corona-maatregelen die er zijn, worden opleidingen en cursussen online gegeven zolang nodig en en het op locatie verboden en/of onmogelijk is. De kosten van de opleidingen en cursussen zijn gelijk voor zowel online als les op locatie. —

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling