Sharepoint vormt een populair en machtig hulpmiddel om de informatievoorziening van een organisatie te stroomlijnen. Informatie uit vele bronnen wordt geintegreerd en iedere gebruiker krijgt de door hem of haar benodigde informatie in de gewenste vorm op het scherm. Uiteraard geldt dat ook voor informatie uit het archief.

Het lijkt een ideale situatie, maar die wordt zeker niet vanzelf bereikt, Sharepoint is per slot van rekening “maar” een hulpmiddel en er moet veel gebeuren voordat de gewenste functionaliteit kan worden bereikt. Het hulpmiddel moet worden ingesteld en afgesteld op de wensen van de gebruiker. Daarbij moet de informatie ook aan de nodige eisen voldoen, om via Sharepoint te kunnen worden ontsloten.

De cursus gaat in op de mogelijkheden van Sharepoint, met name in de archiefomgeving, en besteedt speciaal aandacht aan de eisen waaraan de informatie in het archief moet voldoen. Zaken als metadata, kwaliteit, procesbeheersing en standaardisering komen in de cursus aan de orde.

U krijgt tijdens de training antwoorden op vragen als:
– Wat doet Sharepoint eigenlijk?
– Wat is de relatie tussen het archief en Sharepoint ?
– Hoe bereiden we ons goed voor op de invoering van Sharepoint?

Onderwerpen die verder behandeld worden zijn o.a.:
– eerst organiseren, en dan …
– in kaart brengen van de eisen
– het belang en de rol van metadata
– kwaliteitsbewaking en procedures
– standaardisering en procesbeheersing

Na deze training zijn de deelnemers beter voorbereid op het invoeringsproces van Sharepoint bij hun organisatie.

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 17.00 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 450,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties:
september 2018, Woerden, Grand Cafe Plein 7 (voorheen Concordia Zalen, circa 10 min. loopafstand vanaf NS station)