DO Consultancy en The Information Academy verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe dit wordt aangepakt.

Contactgegevens
http://www.doconsultancy.net en http://www.theinformationacademy.nl
Mariaplein 4, 5954 BG  Beesel, 0624-886887

Dominique Hermans is de Functionaris Gegevensbescherming van DO Consultancy en The Information Academy en is bereikbaar via dominique.hermans@doconsultancy.net

Persoonsgegevens die wij verwerken, waarom en hoe lang
DO Consultancy en/of The Information Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je wordt nooit aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd, tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor geeft en/of gegeven heeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DO Consultancy en/of The Information Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketinguitingen;
– inschrijven, afhandeling van aanmeldingen voor (in-company)cursussen, workshops, opleidingen, seminars, congressen, consultancy-opdrachten;
– facturering;
– te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u en/of uw organisatie af te leveren;
– DO Consultancy en/of The Information Academy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– DO Consultancy en/of The Information Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
DO Consultancy en/of The Information Academy verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als u en/of uw organisatie hiermee instemt. Een verzoek daartoe wordt actief gedaan vanuit DO Consultancy en/of The Information Academy en volgt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
DO Consultancy en/of The Information Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of een ander elektronisch device. DO Consultancy en/of The Information Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) bent u geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afmelden voor cookies kunt u doen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Tevens kunt u reeds eerder opgeslagen instellingen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DO Consultancy en/of The Information Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij DO Consultancy en The Information Academy een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Gegevens die DO Consultancy en/of The Information Academy vanuit wettelijk oogpunt dient te bewaren kunnen helaas niet zomaar verwijderd worden, denk hierbij aan informatie die nodig is voor faturatie. Dit in verband met de wettelijke bewaarplicht vanuit de Belastingdienst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dominique.hermans@doconsultancy.net
Binnen een termijn van vier weken zal hierop gereageerd worden door DO Consultancy en/of The Information Academy.