De internationale norm “NEN-ISO 15489 Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement” biedt een algemeen geaccepteerd kader, waarop organisaties hun informatiehuishouding kunnen baseren.
De twee delen van de norm geven advies over het beheer van archiefbescheiden van archiefvormende organisaties, publiek- en privaatrechtelijk, voor interne of externe gebruikers.

Veel organisaties worstelen met de wijze waarop zij een correct werkend informatie- en archiefmanagement dienen te ontwerpen, te implementeren en te onderhouden. Met de hulp van deze norm NEN-ISO 15489, komt u zeker vooruit.

In deze eendaagse training wordt het volgende behandeld en beantwoord:
– wat houdt de NEN-ISO 15489 in
– voor wie en welke organisatie en organisatietype is deze norm bestemd
– de eisen en randvoorwaarden die gesteld worden aan informatie- en archiefmanagement
– de voordelen van een informatie- en archiefmanagement
– het beleid en verantwoordelijkheden in dit kader
– de relatie tussen de NEN-ISO 15489 en andere normen, zoals o.a. voor kwaliteitszorg ISO 9001,
 Informatiebeveiliging 27001 en 27002 en voor Metadata 23081
– welke eisen worden gesteld aan een archiefstuk
– wat is het doel van het opnemen van archiefbescheiden en waar dient men rekening mee te houden hierbij
– de kenmerken van een adequaat werkend archiefsysteem
– het ontwerp en implementatie van een archiefsysteem volgens de OIAS
– de processen en controles van het informatie- en archiefmanagement
– de connectie met relevante wet- en regelgeving

Heeft uw organisatie vragen over de wijze waarop een adequate informatie- en archiefhuishouding ingericht dient te worden, dan biedt deze norm en eendaage workshop u handvatten die u zeker verder zullen helpen.

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde : 16.30 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 525,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties:
23 april 2021    Online via MS Teams