Bij Informatiebeheer gaat het om het geheel van de (duurzame) inrichting en uitvoering van het opslaan, bewaren, ontsluiten en (actief kunnen) leveren van informatie. Ook het overdragen, verwijderen of vernietigen van informatie is hier een wezenlijk onderdeel van. Een adequaat en duurzaam Informatiebeheer binnen een organisatie wordt met de dag belangrijker.

De huidige wet- en regelgeving en (rijks-)overheidsprogramma’s vragen om een steeds efficiëntere en doortastende duurzame wijze van informatiemanagement en -beheer. Om hier aan te kunnen voldoen zal de huidige informatievoorziening naar een hoger en duurzamer niveau getild moeten worden binnen overheden en andere organisaties. Om uw (overheids-)organisatie hierin te kunnen ondersteunen is gedegen kennis van vele facetten van informatiebeheer en aanverwante onderwerpen nodig. Gedurende deze 10-daagse opleiding krijgt u aan de hand van enkele thema’s relevante en actuele kennis en vaardigheden aangeboden zodat u voldoende handvatten heeft om vol vertrouwen en motivatie dat traject aan te gaan.

Lesinhoud

Informatiebeheer, 2 dagen

 • Basis en kaders
 • Belang van (een duurzaam) informatiebeheer en archivering 
 • Recordkeeping
 • Verantwoordelijkheden
 • Inrichten van ‘t informatiebeheer volgens 
  NEN-ISO 15489 
 • Inventarisatie van informatiestromen en werkprocessen
 • Inrichten van systemen NEN-ISO 30301
 • Werken met het 9-vlaks model
 • Openheid en transparantie
 • Classificeren en thesaurusbouw
 • DSP, orderningsstructuur
 • Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)
 • Zaakgericht werken
 • DSP versus ZTC
 • Zaakgericht werken


Wettelijke kaders, 2 dagen

 • (nieuwe) Archiefwet, -regeling en -besluit 
 • Wet Digitale Overheid (Wdo)
 • AVG, anonimisering, datalekken en dataprotectie
 • Wet open overheid (Woo)
 • Omgevingswet
 • Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)
 • Auteurswet en creative commons
 • Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Selectiecriteria, Selectielijsten & Bewaartermijnen
 • Overzicht van overige wet- en regelgeving
 • Hoe dit alles te integreren in de bewustwording, het informatiebeheer,
  de werkprocessen, systemen en bijv. het Zaakgericht werken

Digitalisering en duurzaamheid, preservering, 3 dagen

 • Verandering in bewustwording en werkwijze – papieronafhankelijk werken, van papier naar digitaal
 • Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO): de eisen, DUTO-scan
 • ISO 14721: 2012 – OAIS, open archival information system (digitaal duurzaam archiveren protocol)
 • Archiveren by design
 • Digitalisering van de documentstromen  
 • Eisen aan en inrichting van scanfaciliteiten
 • Bronbestanden, duurzame digitale voorkeursformaten en open standaarden volgens het Nationaal Archief en Forum Standaardisatie, 
 • waarbij specifieke aandacht voor PDF/A en PDF 1.7 (NEN-ISO 19005 en NEN-ISO 32000)
 • Handboek Vervanging en Vervangingsbesluit, hoe deze op te stellen, eisen, goedkeuringsprocedure, implementatie, naleving en actualiseringscyclus
 • Handboek Kwaliteit hoe deze op te stellen, eisen, goedkeuring, implementatie, naleving en actualiseringscyclus
 • Kwaliteit- en Voortgangsbewaking
 • NEN-ISO 30300 en 30301 Inrichting van en eisen voor kwaliteitsmanagement systemen voor archivering
 • KIDO, Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden
 • Duurzame toegankelijkheid binnen Common Ground
 • NEN-ISO 16175 Eisen en richtlijnen voor applicaties voor het beheren van digitale informatie
 • ISO 16363: 2012 Audit en certificering van digitale repositories
 • Metadata, MDTO, Dublin Core
 • Overbrenging en E-depots
 • Vernietiging van digitale documenten 

Informatiebeveiliging, 1 dag

 • Belang van Informatiebeveiliging
 • Eisen voor het beoordelen en behandelen van informatiebeveiligingsrisico’s
 • Vaststellen, implementeren en het continue beheren en verbeteren van de
  informatiebeveiliging en een bijbehorend managementsysteem
 • NEN-ISO 27001, 27002 en 30301

Beheren en (duurzaam) archiveren van…1 dag

 • Social media en messaging, o.a. Whatsapp, Facebook, Twitter, chatberichten
 • Websites
 • E-mail, o.a. capstone-methode
 • Risico-analyse
 • Selectiemethode bepaling, ook hotspot-monitor
 • Privacy en beveiliging
 • Uitvoerbaarheid en naleving
 • De opkomst van ChatGPT en de invloed daarvan op het archiefvlak

Veranderende rol van DIV en de DIV-er, 1 dag

 • Verandermanagement
 • Verandering van werkzaamheden
 • Invloed van verandering op de mens en z’n psyche
 • Motivatie, succesvol motiveren
 • Bewustwording
 • Reactief vs. Proactief
 • Introverte, ambiverte en extraverte (interne) klanten en DIV-medewerkers / adviseurs
 • Kernkwaliteiten, enneagram
 • Karakterstructuren (Lowe)
 • Hoe kan deze informatie en kennis je helpen in je dagelijkse werk (en privé-leven)

Doelgroepen:
De 10-daagse opleiding Informatiebeheer is geschikt voor een ieder die zich bezig houdt met het beheren en toegankelijk maken van digitale informatie óf van plan is om fysieke informatie te digitaliseren. Denk hierbij aan informatiemanagers, records managers, hoofd DIV, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitair medewerkers.

Studiebelasting:
– 10 lesdagen van 6 uur, totaal ca. 60 uur
– nalezen van de behandelde stof per lesdag, circa 1 uur per lesdag

Lestijden:
Aanvang: 10.00 uur
Einde     : 16.00 uur

Docent:
Dominique Hermans


Kosten:
€ 3.990,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Plaats en data:
Woerden: startdatum: 1 maart 2024
vervolgdata: 8, 15 en 22 maart 2024
5, 12, 19 en 26 april 2024
7 en 14 juni 2024


Minimum aantal deelnemers aan deze opleiding: 4


Interesse in in-company ?
Wilt u ‘t kennisniveau van uw medewerkers naar eenzelfde peil brengen, dan is zeker deze opleiding een uitstekende keuze.  Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte. Gezamenlijk kunnen we dan kijken hoe we deze opleiding of indien gewenst een aangepaste versie qua onderwerpen en/of duur, kunnen aanbieden binnen uw organisatie.

Inschrijfformulier

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling
Al onze docenten voldoen aan de kwaliteitscode en zijn ingeschreven bij Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

* data zijn onder voorbehoud