De wijze waarop mensen en organisatie informatie aanbieden én tot zich nemen is in het laatste decennium drastisch veranderd. De krachtige en snelle opkomst van mobiele apparatuur zoals de smartphone heeft hier zeker een grote rol in gespeeld.

De tijd dat informatie louter via papieren documenten gedeeld werd, is voorbij. Veel informatie wordt tegenwoordig via websites met elkaar gedeeld. Hetgeen tot gevolg heeft dat er goed nagedacht dient te worden over welk wijze van informatiepublicatie het verstandigst is.

Over welke eigenschappen dient informatie die als document gepresenteerd en gedeeld worden te beschikken, is een cruciaal iets. Als informatie nog door de lezer/ontvanger aangepast of aangevuld mag worden, is een ander document- en bestandsformaat geschikt dan dat informatie puur ter informatieverstrekking bedoeld is.

In deze eendaagse cursus leer je dat er naast het PDF/A-formaat met al zijn subvormen, ook formaten als ePub 3.0 en PDF/UA een bepalende rol spelen in de (wettelijke) toegankelijkheid van informatie. Door het inzetten van een beslisboom cq. schema, komen we samen tot het documentformaat dat het beste past bij de wensen en (wettelijke) eisen van jouw organisatie.

Tijdens deze ééndaagse cursus komen de volgende onderwerpen en vragen aan bod:
– verandering van informatievergaring door burgers en medewerkers
– verandering in wijze van het aanbieden van informatie door organisaties
– wat is de beste vorm om te publiceren ?
– is informatie aanbieden in de vorm van een document altijd de beste
oplossing ?
– welke documentstandaarden en bestandsformaten zijn geschikt ?
– welke bestandsformaat past het beste bij de wijze waarop je als
organisatie wenst te communiceren
– de verschillen, overeenkomsten en eigenschappen van o.a. PDF, PDF/A (1,
2 en 3), PDF/UA, ePUB 3.0, ODF
– welk bestandsformaat is het verstandigst om te gebruiken in welke
situatie
– Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid
– de invloed en rol van het Forum Standaardisatie
– werken met de beslisboom
– WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen

Doelgroepen:
Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde     : 16.30 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 495,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen.

Data en locaties:
– 17 september 2019 Woerden,  locatie “Zalen Plein 7” (circa 10 min. lopen
vanaf NS-station)


Inschrijfformulier

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling