In deze 8-daagse opleiding tot ‘Records Manager Digitale Informatie’ (RMDI) komt naast de basiskennis die elke Records Manager nodig heeft om zijn dagelijkse taken te kunnen uitvoeren, ook actuele content-items aan bod.

Deze opleiding tot digitale records manager is zo opgezet, dat deze geschikt en toegankelijk is voor iedereen die met het DIV-vakgebied bezig is. Door de opbouw van de opleiding is de RMDI zowel geschikt voor mensen die onlangs in het vakgebied gestart zijn als voor mensen die meer verdieping zoeken. Gedurende 8 lesdagen in circa 4 maanden, wordt de cursist opgeleid tot een volwaardige Records Manager van Digitale Informatie.

Inhoud van de lesdagen:

Dag 1 : Records Management volgens NEN-ISO 15489
– kennismaking met begrippen en de norm
– waarom records management
– verantwoordelijkheden
– KPI’s, NORA
– de relatie tussen de NEN-ISO 15489 en andere normen, zoals o.a. voor kwaliteitszorg ISO 9001, Informatiebeveiliging 27001 en 27002 en voor Metadata 23081
– het ontwerp en implementatie van een archiefsysteem volgens de OAIS
– de processen en controles van het informatie- en archiefmanagement

Dag 2 : Digitaal documentbeheer
– digitaliseren van analoge documenten
– scannen van fysieke documenten
– scanvoorwaarden, resoluties, etc.
– bewaar- en vernietigingsbeleid
– bedrijfsleven versus overheid
– metadata, de standaard ISO 23081
– TMLO, Dublin Core
– Information Governance

Dag 3 : Digitale bestandsformaten en hun duurzaamheid
– voorkeursformaten Nationaal Archief en forum Standaardisatie
– PDF 1.7
– ODF, Open Document Formaten
– PDF/A, ISO 19005
–  uitleg over de verschillende versies en sub-versies van de PDF/A standaard
– MS Office bestanden en hun duurzaamheid
– het creëren van duurzame bestandsformaten

Dag 4 : Digitalsering en Dynamisch documentbeheer en PDF
– kenmerken van PDF-bestanden
– PDF optimaal inzetten bij digitale documenten
– werken met digitale dossiers
– het verrijken van PDF-bestanden
– het beveiligen van PDF-bestanden
– vormen van PDF-creatie vanuit verschillende software-pakketten met hun voor- en nadelen

Dag 5 : Privacy, Datalekken & Beveiliging van digitale documenten
– wat zijn datalekken en de meldplicht hiervan
– het nut en noodzaak van beveiligen
– verschillende vormen van documentbeveiliging
– toegankelijk en beschikbaar houden van documenten
– tegengaan van ongeoorloofd gebruik en het delen van documenten
– aansprakelijkheid van informatieverlies, vernietiging en misbruik
– gebruik en misbruik van persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
– General Data Protection Regulation (GDPR)

Dag 6 : Beheer, gebruik en archivering van e-mail, sociale media, cloud en websites
– welke sociale media zijn er en welke zijn van belang voor archivering
– verschillende manieren waarop sociale media (duurzaam) gearchiveerd kunnen worden
– de inzet van PDF, PDF/A en WARC als opslagformaat
– de veiligheid, archivering en inzet van e-mail in het document management proces

Dag 7 : Wet- en regelgeving
– welke wet- en regelgeving bestaat er ten aanzien van de (digitale )informatiehuishouding en archivering
– welke wensen en eisen stellen deze wetten en regelgeving voor
– waar dient uw organisatie rekening mee te houden om aan deze wet- en regelgeving te voldoen nu en in de toekomst
– Baseline Informatiehuishouding en Toepassingsprofiel Rijksoverheid (bevatten ook voor niet-overheid interessante informatie)
– Archiefwet
– beleidsregel digitale vervanging

Dag 8 : De veranderende rol van DIV 
– hoe blijf je je als DIV verkopen binnen je organisatie
– van de ‘passieve’ houding van DIV naar de pro-actieve inzet
– de DIV-er en DIV-afdeling nu en in de toekomst
– hoe creëert DIV i.s.m. de rest van organisatie een bewuste archiefomgeving
– werken met het 9-vlaks informatiemanagement model

Tijdens de laatste dag wordt er ook aandacht besteed aan een praktijkcase van elke cursist. Dit kan zijn door een probleem dat er gespeeld heeft binnen de eigen organisatie te delen met de groep en welke oplossing die er gekozen is. Of door een case voor te leggen aan de cursisten, waarop nog geen (volledig) antwoord is binnen de desbetreffende organisatie en en gezamenlijk tot inzichten en oplossingen te komen.

Gedurende de opleidingsdagen wordt ruim aandacht besteedt aan de relevante geldende wet- en regelgeving, standaarden. U kunt hierbij denken aan o.a. de NEN-ISO 15489, NEN 2082, ISO 18492, ISO 27001, ISO 14721, ISO 23081


Doelgroepen:
De opleiding Records Manager Digitale Informatie (RMDI) is geschikt voor een brede doelgroep. De opleiding is geschikt voor een ieder die zich bezig houdt met het beheren en toegankelijk maken van digitale informatie of van plan is om fysieke informatie te digitaliseren. Denk hierbij aan Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Studiebelasting:
– 8 lesdagen van 6 uur, totaal 48 uur
– nalezen/studie van de behandelde stof van lesdag, 1 à 1,5 uur per lesdag
– voorbereiding eindcase 4 uur

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde     : 16.30 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 2995,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties*:
Woerden
locatie Plein 7 (circa 10 minuten lopen vanaf NS-station):
–   7 mei 2019 (startdatum), 14 mei, 21 mei, 28 mei, 18 juni, 25 juni, 3 september en 10 september 2019.
11 september 2019 (startdatum), 18 september, 25 september, 2 oktober, 29 oktober, 13 november, 20 november en 27 november 2019.

Landgraaf, locatie “The Information Academy” Abdissenlaan 82E
13 september 2019 (startdatum), 20 september, 27 september, 4 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 15 november en 22 november 2019

Deze opleiding kan ook in-company gegeven worden. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

 

Inschrijfformulier

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling

Aanvullende voorwaarden:
1. Indien de cursist tussentijds de opleiding onderbreekt en/of beëindigd, vindt geen restitutie van de
    deelnamekosten plaats.
2. De deelnemer dient minimaal 7 lessen klassikaal te volgen voor het ontvangen van het certificaat.
3. Na afronding van deze opleiding ontvangt de deelnemer een digitaal Certificaat bij voldoende aanwezigheid.